Beretta 692 i amunicja Federal

W “Braci  Łowieckiej”  nr 5/2013 oraz 6/2013 ukazały się  kolejno teksty:

Pociski amunicji Federal

Nowa Beretta 692

autorstwa Lecha Wesołowskiego, Przewodniczącego Rady Programowej Towarzystwa.  Polecamy szczególnie tekst poświęcony najnowszemu modelowi Beretty, stanowiącemu propozycję pośrednią miedzy klasycznym modelem 682 a kultowym DT10.   692 mieliśmy okazję oglądać w marcu w salonie Beretty w Londynie i trzeba przyznać, że ciekawym rozwiązaniem jest system kompensatorów i balanserów ukrytych w kolbie.

Ankieta Komisji Europejskiej w sprawie broni palnej

Rzecz o konsultacjach publicznych Komisji Europejskiej w sprawie podejścia do ograniczenia szkód spowodowanych wykorzystaniem broni palnej przez przestępców w UE (ReduceFirearmsRisk).

Na semiotyce logicznej uczy się studentów, że każde pytanie posiada założenie.

Założenie pytania to takie zdanie,że jeśliby pytający go nie uznawał, to nie miałby dostatecznej racji, aby stawiać pytanie. W przypadku ostatniej ankiety Komisji Europejskiej na temat zagrożeń związanych z bronią palną widać, że późniejsze inicjatywy legislacyjne będą zmierzały do zaostrzenia warunków przechowywania broni palnej. Jeżeli pytanie ankietowe brzmi:

W jakim zakresie UE powinna przyjąć wiążące przepisy dotyczące sposobu przechowywania broni przez osoby do tego uprawnione?

 

to oczywistym jest,  że  zakłada się ustanowienie nowego, paneuropejskiego standardu dla warunków przechowywania broni. Nie spodziewam się, by KE wykonała rzetelny CBA (cost-benefit analysis) wskazujący skutki przyjęcia takiego rozwiązania. W UE to z reguły wygląda tak, że  kilku europosłów lub komisarz wpada na genialny pomysł, potem osiąga się polityczny konsensus dla przepchnięcia projektu legislacyjnego, a na końcu zatrudnia się kilku ekonometryków, których zadaniem jest pokazanie, że przyjęte rozwiązania będą działać.