Stanowisko PTK w sprawie zakazu rejestracji broni w kalibrze 222 i 223 remington dla celów łowieckich

Zarząd Polskiego Towarzystwa Kolekcjonerskiego ze zdziwieniem  przyjmuje informację zamieszczoną na stronach niektórych wydziałów postępowań administracyjnych (WPA) wojewódzkich komend Policji odnośnie zakazu rejestracji (a także wykonywania polowania z) broni o lufach gwintowanych w kalibrach 222 oraz 223 remington. W pierwszej kolejności należy zauważyć, iż  § 3 ust. 2  Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2005 r. [...]