Amunicja Hornady Superformance

Poniżej prezentujemy fragment najnowszego artykułu autorstwa Lecha Wesołowskiego opublikowanego w „Braci Łowieckiej” nr 4/2014:

    HORNADY  SUPERFORMANCE  INTERNATIONAL

Hornady jako producent myśliwskiej amunicji kulowej  należy do tych firm , których działalność  stale dostarcza wielu tematów wartych opisania. Po wdrożeniu i upowszechnieniu znanej serii Superformance docenionej także w Polsce  firma zaczęła bardzo poważnie traktować nasz kontynent jako rynek zbytu dostrzegając jego specyfikę , wymagania  i typowe dla Europy warunki w jakich wykonuje się polowanie. Na dowód tego  w połowie 2013 roku opracowano nową serię amunicji – Hornady Superformance International (HSI), która oferowana jest  tylko na rynki europejskie i pozostaje niedostępną w handlu detalicznym na terenie USA.

Cechy szczególne serii HSI przedstawiają się następująco :

 

1. Naboje będą oferowane w 14 kalibrach , które w Europie można uważać za wyjątkowo popularne. Połowa z nich to konstrukcje opracowane w Niemczech , druga połowa to naboje zaprojektowane w USA (Remington ,Winchester i oczywiście 30-06 Springfield). Wykaz wszystkich naboi tej serii znajduje się w tabeli  z danymi balistycznymi.

2.Amunicja  zalicza się do serii Superformance co oznacza , że pociski o porównywalnej masie osiągają prędkości wylotowe wyższe o 30-60 m/sek niż u innych producentów naboi

3. Naboje serii HSI oferowane są wyłącznie z pociskiem GMX ( Gilding Metal eXpanding)

Serię Superformace Hornady wprowadził na rynek już w 2010 roku . W USA została ona uznana produkt rewolucyjny. Nie dlatego ,że pociski w poszczególnych kalibrach uzyskiwały większą prędkość bo to nie stanowi dla producentów problemu lecz ze względu na szereg innych ważnych użytkowo okoliczności. Wzrost prędkości pocisków tej serii nie powoduje wzrostu ciśnienia spalania ładunku prochowego ani  temperatury spalania . Nie wywołuje zatem większego obciążenia broni i jej mechanizmów , korzystnie wpływa na trwałość lufy , nie generuje większego odrzutu broni. Oczywiście te ważne dla użytkownika zalety wynikają z wyjątkowo korzystnych cech prochów stosowanych w serii Superformance. Są to prochy najnowszej generacji , bardzo wydajne a ponadto wykazujące kilka innych szczególnie pożądanych właściwości :

— są mało wrażliwe na zmiany temperatury co korzystnie wpływa na celność amunicji używanej w różnych strefach klimatycznych i w różnych porach roku.

— należą do prochów o zwiększonej prędkości spalania przy stabilnym , łatwym do kontrolowania i w pełni bezpiecznym ciśnieniu

–nie wywołują nadmiernych zanieczyszczeń lufy osadami po spaleniu , które mogłyby okazać się trudne do usunięcia w trakcie standardowych czynności czyszczenia lufy

— optymalnie dobrana dla każdego kalibru amunicji naważka prochu spala się całkowicie  zanim pocisk opuści lufę. Dzięki temu mniejsze jest ciśnienie wylotowe  gazów prochowych , znacznie mniejszy płomień wylotowy i większa część energii chemicznej prochu zamienia się w energię kinetyczną pocisku. Dodatkowo ograniczony jest także podrzut lufy po strzale co poprawia komfort strzelania. Dostrzeżono także ,że prochy stosowane w serii Superformance doskonale sprawdzają się przy krótszych lufach broni. Badania przeprowadzone z użyciem sztucerów kalibru .300 Win Mag wykazały ,że skrócenie lufy nawet do długości 51 cm ( 20 cali) nie powoduje utraty celności w stopniu trudnym do zaakceptowania w praktyce łowieckiej a utrata prędkości początkowej pocisku jest mniejsza o  1/3 niż ma to miejsce przy stosowaniu innej amunicji.

Hornady Superformance International