Robocze spotkanie z przedstawicielem środowiska muzealników prywatnych

Prezes Zarządu oraz Przewodniczący Rady Programowej Towarzystwa spotkali się z założycielem Muzeum Oręża i Techniki Użytkowej, Pawłem Zaniewskim. Podczas spotkania poruszono kwestię sytuacji prawnej muzeów prywatnych oraz kolekcjonerstwa broni w Polsce. Na kanwie ostatnich wydarzeń związanych ze zwrotem kolekcji broni p. Waldemarowi Nowakowskiemu, zwrócono uwagę na pilną potrzebę zmiany praktyki administracyjnej organów Policji wobec kolekcjonerów broni, jak również odpowiednie ukształtowanie świadomości instytucji kultury, by korzystały z potencjału kolekcjonerów przy realizacji projektów edukacyjnych czy muzealnych. Spotkanie pozwoliło przedstawicielom Towarzystwa zapoznać się ze specyfiką działalności Muzeum Oręża i Techniki Użytkowej, jak również zidentyfikować wspólne dla Muzeum i Towarzystwa obszary zainteresowań. O ile każdy muzealnik prywatny jest zarazem kolekcjonerem, to nie każdy kolekcjoner jest już muzealnikiem. Muzeum prywatne jak forma udostępniania zgromadzonych zasobów szerszemu ogółowi jest z pewnością interesującą propozycją dla tych kolekcjonerów, którzy czują w sobie nutkę popularyzatorską.

spotkanie z Polskiego Towarzystwa Kolekcjonerskiego z Zalozycielem Muzeum Oreza i Techniki Uzytkowej

Spotkanie Polskiego Towarzystwa Kolekcjonerskiego z Założycielem Muzeum Oręża i Techniki Użytkowej

 

Relacja z obchodów 150-lecia firmy Steyr-Mannlicher

150  LAT   MANNLICHERA

9 maja 2014 r  na terenie rozbudowanej obecnie fabryki Steyr Mannlichera w Kleinraming koło Steyr około 400 osób świętowało jubileusz 150 lat istnienia i działalności firmy. Zaproszeni goście to wszyscy ważniejsi partnerzy handlowi Mannlichera , jego dostawcy , wielu przyjaciół firmy , przedstawiciele lokalnych władz samorządowych , myśliwi i dziennikarze.  Zaproszona została także firma „Hubertus pro Hunting”, która uczestniczyła w uroczystości. Dzięki jej uprzejmości  w obchodach jubileuszu wziął udział także przedstawiciel naszego  Towarzystwa.

Kleinraming

Nie zabrakło oczywiście osób najważniejszych dla tego świetnie zaaranżowanego widowiska czyli Josefa Werndla i Ferdinanda Rittera von Manlichera , których rolę odgrywało dwóch znanych i wspaniale ucharakteryzowanych aktorów teatrów wiedeńskich.

Josef Werndl i Ferdinand Mannlicher

Josef Werndl i Ferdinand Mannlicher we własnej osobie

Uroczystość miała charakter bardzo ciekawy ponieważ jej znaczną część stanowiła barwna i nadzwyczaj realistyczna rekonstrukcja historyczna , której rolą było przypomnienie i prezentacja wszystkich najważniejszych konstrukcji broni zarówno wojskowej jak i myśliwskiej z lat 1864 -2014. Niemałym kosztem Mannlicher zadbał o najdrobniejsze szczegóły historyczne charakterystyczne dla poszczególnych lat produkcji broni. Karabiny z lat 1885 – 1898 były prezentowane przez osoby występujące w oryginalnym umundurowaniu i z pełnym wyposażeniem z tych lat a sztucery prezentowali pracownicy firmy ubrani w stroje myśliwskie charakterystyczne dla kilku regionów Austrii. Wszystkie eksponaty pochodziły z fabrycznego muzeum Mannlichera znajdującego się w słynnej  sali historycznej fabryki w Kleinraming.

W trakcie uroczystości oddział sił specjalnych Cobra „doprowadził” przy użyciu śmigłowca obecnego właściciela firmy – Dr Ernsta Reichmayra , co oczywiście było przewidziane w scenariuszu imprezy.

Dr Reichmayr w swoim krótkim wystąpieniu nawiązał głównie do ostatnich 10 lat działalności firmy i podkreślił ,że Mannlicher pokonał wiele trudności – szczególnie kryzys jaki zaznaczył się w 2007 roku – i obecnie  znajduje się w dobrej kondycji finansowej o czym świadczy rozbudowa fabryki , dynamiczny wzrost zatrudnienia ( z 80 osób w 2007 r. do 160 pracowników obecnie) oraz czterokrotny wzrost sprzedaży. Źródłem tych sukcesów jest w ocenie właściciela firmy konsekwentne realizowanie hasła głoszonego przez  Josefa Werndla :

Gdzie różnicę czyni jakość nie musimy obawiać się konkurencji”..

Josef Werndl
Josef Werndl

Dr Rejchmayr podkreślił też ,że sukces Mannlichera jest sukcesem zaangażowanej , kompetentnej i oddanej załogi,  która potrafi i chce to hasło realizować na co dzień.

W regionalnej prasie austriackiej  napisano ,że o klasie i randze jubileuszowej uroczystości może świadczyć fakt , iż Mannlicher powierzył obsługę gastronomiczną  sławnej rodzinnej firmie Langasthof Mayr z pobliskiego St. Urlich bei Steyr. Firma ta rozpoczęła swoją działalność w 1313 roku i obecnie prowadzona jest przez 19-te pokolenie założycieli.

Uroczystości jubileuszu zakończyły się tradycyjnym tortem urodzinowym wprawdzie bez 150 świeczek ale z artystycznie wykonanym przez cukierników logo Steyr Mannlichera.

Mniej oficjalny ale bardzo integracyjny charakter miały kolacyjne spotkania w hotelu gdzie zakwaterowano część gości zagranicznych. O świetne samopoczucie i dobry humor dla wszystkich zadbał niezastąpiony i dobrze wszystkim znany jako dusza towarzystwa  Martin Fehringer , któremu serdecznie za wszystko dziękujemy a firmie Steyr Mannlicher składamy oprócz podziękowań za zaproszenie gratulacje i życzenia następnych sukcesów przez kolejne 150 lat.

Fabryka firmy Steyr-Mannlicher

Fabryka firmy Steyr-Mannlicher

Przed bankietem

Przed bankietem

keynote speach

koncert sygnalistów

Aktorzy rekonstruowali postacie z historii firmy

Aktorzy odgrywali postacie z historii firmy

2

 

 

 

 

150-lecie firmy Steyr-Mannlicher

W mijającym tygodniu w Kleinraming ponad 400 gości z całego świata bawiło się na obchodach jubileuszu 150-lecia austriackiej firmy Steyr Mannlicher. Wśród zaproszonych znaleźli się również przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Kolekcjonerskiego. Niebawem relacja z tej hucznej uroczystości.