300 Weatherby Magnum

Zapraszamy do lektury artykułu Lecha Wesołowskiego poświęconego kalibrowi 300 Weatherby Magnum. Artykuł ukazał się w ostatnim numerze "Braci Łowieckiej".  

KODOWANIE DATY PRODUKCJI DLA BRONI Z AUSTRII

Zgodnie z obowiązującymi  normami międzynarodowymi każda jednostka ręcznej broni palnej przed skierowaniem jej do sprzedaży musi być poddana próbom wytrzymałościowym. Pierwsze wskazówki określające w ogólnym zarysie zasady przeprowadzania prób ręcznej broni palnej zostały wydane już w średniowieczu i miały na celu wymuszenie na ówczesnych manufakturach dostarczanie broni relatywnie trwałej i bezpiecznej w użytkowaniu. W miarę [...]