300 Weatherby Magnum

Zapraszamy do lektury artykułu Lecha Wesołowskiego poświęconego kalibrowi 300 Weatherby Magnum. Artykuł ukazał się w ostatnim numerze “Braci Łowieckiej”.

 

300 Weatherby Magnum

KODOWANIE DATY PRODUKCJI DLA BRONI Z AUSTRII

Zgodnie z obowiązującymi  normami międzynarodowymi każda jednostka ręcznej broni palnej przed skierowaniem jej do sprzedaży musi być poddana próbom wytrzymałościowym. Pierwsze wskazówki określające w ogólnym zarysie zasady przeprowadzania prób ręcznej broni palnej zostały wydane już w średniowieczu i miały na celu wymuszenie na ówczesnych manufakturach dostarczanie broni relatywnie trwałej i bezpiecznej w użytkowaniu. W miarę jednakowe wymagania jakim powinna podlegać broń  zaczęto w Europie wprowadzać w II połowie XIX wieku np. w Anglii  od 1866r , w Belgii od 1885r  a w Niemczech i Austrii od 1891r.

Obecnie broń produkowana w Austrii badana jest przez dwie uprawnione ustawą federalną ośrodki  kontrolne :

1. Urząd Probierczy w Wiedniu

2.Urząd Probierczy w Ferlach

Jeżeli producent wykonuje w skali roku więcej niż 1000 sztuk broni  może zwrócić się z wnioskiem  do właściwego terytorialnie Urzędu Probierczego (Beschussamt) o utworzenie przy zakładzie produkcyjnym filii zamiejscowej urzędu. Z takiego rozwiązania korzysta wielu większych producentów – w tym między innymi Mannlicher , Voere i Glock.

Oznaczenia stosowane przez austriackie stacje badawcze w Wiedniu i Ferlach zostały opisane w „BŁ” nr 9 / 2007r ( artykuł ten dostępny jest w internetowym archiwum „BŁ”) . W tym materiale zabrakło jednak kodów , według których austriaccy producenci oznaczają datę produkcji broni ( miesiąc i rok).  Są to kody literowe nie mające związku z fabrycznym numerem seryjnym broni i są stosowane od  1982 roku.

Litera pierwsza oznacza zawsze miesiąc a dwie kolejne określają rok produkcji.

Urzędowy wykaz kodów  przedstawia się następująco :

 

KOD  MIESIĄCA:                                                                         KOD  ROKU :

 

STYCZEŃ     –       E                                                                      1  –    W

LUTY            –       L                                                                       2  –    K

MARZEC      –       N                                                                       3  –    R

KWIECIEŃ  –       B                                                                       4  –    F      

MAJ              –       S                                                                       5  –     M

CZERWIEC  –      Z                                                                        6  –    H

LIPIEC         –      G                                                                        7  –    Y

SIERPIEŃ   –      P                                                                         8  –    T

WRZESIEŃ  –     I                                                                          9  –    D

PAŹDZIERNIK –C                                                                         0  –    O

LISTOPAD        –V

GRUDZIEŃ      – A

 

Jeżeli zatem broń została wyprodukowana w  sierpniu 2013 roku to oznaczona będzie niezależnie od fabrycznego numeru seryjnego  literami PWR.

Z kolei jeśli na broni znajdują się litery np.:  SOT  to znaczy ,że jest to produkcja z maja 2008 r. itd.

 

Lech Wesołowski