Niemiecka broń kolekcjonerska- przyczynek do analizy początków współczesnego rusznikarstwa

Historia niemieckiego rusznikarstwa jest jednym z tematów z zakresu kolekcjonerstwa broni, któremu poświęcona była kwerenda biblioteczna przeprowadzona przez ekspertów Towarzystwa w Bibliotece Narodowej w Berlinie w lipcu br.  Zrozumienie procesu industrializacji branży rusznikarskiej na początku XVIII w., wymuszonego sytuacją geopolityczną księstw niemieckich takich jak Hanower, Saksonia z jednej strony a Prus, z drugiej,  wymaga szczegółowej [...]

.220 Swift- niszczyciel luf

Zapraszamy  do lektury najnowszego artykułu autorstwa Lecha Wesołowskiego, przewodniczącego Rady Programowej Towarzystwa,  poświęconego kalibrowi .220 Swift.  Cały tekst dostępny w lipcowej "Braci Łowieckiej".  

Bartosz Bacia o precedensowym wyroku NSA

Zapraszamy do lektury artykułu autorstwa mec. Bartosza Baci poświęconego precedensowemu wyrokowi Naczelnego Sądu Administracyjnego z 26 lutego 2014 r. w sprawie rejestracji broni krótkiej do celów łowieckich. Pełen tekst artykułu ukazał się w najnowszym numerze "Braci Łowieckiej".

Broń kolekcjonerska ze zbiorów Musée de la Chasse et de la Nature

Delegacja Towarzystwa gościła w czerwcu w Musée de la Chasse et de la Nature zapoznając się z wyjątkową kolekcją broni myśliwskiej, broni białej oraz trofeów łowieckich. Muzeum jest prywatnym przedsięwzięciem przedsiębiorcy Francois Sommer i jego żony, założonym w 1964 r. Po śmierci Sommera w 1973, prowadzenie muzeum przejęła fundacja ustanowiona przez niego w testamencie. Muzeum [...]