25 lat muru berlińskiego- wystawa

W Berlinie wstąpiliśmy ostatnio na ciekawą wystawę nt. rocznicy 25-lecia obalenia muru berlińskiego. Naszą uwagę przykuły głównie zdjęcia z czasów zimnej wojny.  Fotorelacja poniżej.

Le Village Suisse- mekka kolekcjonerów

Le Village Suisse to miejsce znane każdemu kolekcjonerowi antyków w Europie. Na małej przestrzeni skupione są okazałe butiki najlepszych marszandów we Francji. Malarstwo, biżuteria, meble, bibeloty. A także broń. Regulacje prawne dotyczące kolekcjonowania broni są bowiem we Francji dość przychylne kolekcjonerom- zbieranie broni palnej wytworzonej do roku 1900 nie wymaga tam pozwolenia. Bez znaczenia jest [...]

Rozporządzenie w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji czeka na publikację

Stało się. Wielokrotnie krytykowany, również przez środowisko kolekcjonerów broni, projekt Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych  w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji  został podpisany przez Ministra Spraw Wewnętrznych. 14 dni od daty publikacji rozporządzenia w Dzienniku Ustaw rozpoczyna swój bieg 5-letni termin na wymianę szaf i sejfów na broń, które zostały nabyte przed datą [...]

Lech Wesołowski o lunetach Schmidt & Bender

Zachęcamy do lektury artykułu autorstwa Lecha Wesołowskiego, Przewodniczącego Rady Programowej Towarzystwa, poświęconego lunetom kultowej firmy Schmidt&Bender. Tekst ukazał się w najnowszym numerze "Braci Łowieckiej".

Głos Towarzystwa w debacie na temat regulacji dostępu do broni palnej

Członkowie Towarzystwa, Bartosz Bacia i Lech Wesołowski, opublikowali w najnowszym numerze miesięcznika "Strzał" (nr 9/2014) artykuł pt. "Kiedy doczekamy się spójnej polityki regulacyjnej w sprawie dostępu do broni palnej?". Tekst stanowi próbę syntetycznego wypunktowania niekonsekwencji w pracach legislacyjnych wokół aktów prawnych regulujących dostęp do broni palnej. Mamy nadzieję, że przyczyni się on do poprawy jakości [...]

Oświadczenie w sprawie publikacji w “Broni i Amunicji”

Oświadczamy, iż ani redakcja ani wydawca pisma „Broń i Amunicja” nigdy nie uzyskały zgody na publikację artykułu pt. „Jak Policja podważa zaufanie do prawa”, którego autorstwo przypisuje niżej podpisanym. Opublikowany tekst w oryginalnej wersji został zatytułowany „Kiedy doczekamy się spójnej polityki regulacyjnej w sprawie dostępu do broni palnej?”. Bezprawna ingerencja redakcji „Broni i Amunicji” w [...]