25 lat muru berlińskiego- wystawa

W Berlinie wstąpiliśmy ostatnio na ciekawą wystawę nt. rocznicy 25-lecia obalenia muru berlińskiego. Naszą uwagę przykuły głównie zdjęcia z czasów zimnej wojny.  Fotorelacja poniżej.

7

1 2 3 4 5 6

Le Village Suisse- mekka kolekcjonerów

Le Village Suisse to miejsce znane każdemu kolekcjonerowi antyków w Europie. Na małej przestrzeni skupione są okazałe butiki najlepszych marszandów we Francji. Malarstwo, biżuteria, meble, bibeloty. A także broń. Regulacje prawne dotyczące kolekcjonowania broni są bowiem we Francji dość przychylne kolekcjonerom- zbieranie broni palnej wytworzonej do roku 1900 nie wymaga tam pozwolenia. Bez znaczenia jest przy tym fakt, czy amunicją do danej konstrukcji strzeleckiej są naboje scalone czy nie. Towarzystwo nawiązało kontakt z Alexandrą Raso de Boutovitch, marszandem broni kolekcjonerskiej w drugim pokoleniu. Mieliśmy niepowtarzalną okazję uczestniczyć w tworzeniu najnowszego katalogu broni kolekcjonerskiej (Catalogue de vente Automne 2014). Alexandra imponuje rozległą wiedzą odnośnie broni palnej oraz białej, jak sama twierdzi, praktycznie wychowała się wśród starej broni, raczkując w sklepie swojej matki, która handlem bronią kolekcjonerską zajęła się w latach ’70 XXw. Obiecaliśmy, że opiszemy, co ciekawsze eksponaty z najnowszego katalogu, a zatem poniżej to, co kolekcjonerzy lubią najbardziej, czyli konkrety:

Pistolecik samopowtarzalny Clement, model 1903 w kalibrze 5mm. Dla chętnych za jedyne 1900EUR.

 2

Pistolecik półautomatyczny Mann produkcji manufaktury Fritz Mann Suhl, model 1919, w kalibrze 6,5 za jedyne 1650 EUR.

3

Kastet z ukrytym rewolwerem produkcji Delhaxhe Brevette, double action, kalibru 6mm- cena na żądanie.

9

Rewolwery z wyposażenia armii francuskiej St Etienne, modele  z 1881 oraz 1876 r., orientacyjna cena 2000 EUR.

11

Grawerowany rewoler Smith&Wesson, kal. 44, lufa 6,5 cala.

12

Colt Single Action Army, kal. 41, lufa 4 ¾ cala z 1871 r.

13

Pistolet samopowtarzalny Colt model 1900, kal. 38

14

To cudeńko- zapomniałem, co to jest, ale przypuszczam, że zrobione w Liege.

15

Rewolwer model 1887 civil, kal. 8mm, St Etienne

17

Poza tym wiele innych ciekawych, wartych nabycia rzeczy.

10

5

8

Rozporządzenie w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji czeka na publikację

Stało się. Wielokrotnie krytykowany, również przez środowisko kolekcjonerów broni, projekt Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych  w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji  został podpisany przez Ministra Spraw Wewnętrznych. 14 dni od daty publikacji rozporządzenia w Dzienniku Ustaw rozpoczyna swój bieg 5-letni termin na wymianę szaf i sejfów na broń, które zostały nabyte przed datą publikacji polskiej normy  PN-EN-14450.

 

Lech Wesołowski o lunetach Schmidt & Bender

Zachęcamy do lektury artykułu autorstwa Lecha Wesołowskiego, Przewodniczącego Rady Programowej Towarzystwa, poświęconego lunetom kultowej firmy Schmidt&Bender. Tekst ukazał się w najnowszym numerze “Braci Łowieckiej”.

lunety schmidt bender Lech Wesołowski

Głos Towarzystwa w debacie na temat regulacji dostępu do broni palnej

Członkowie Towarzystwa, Bartosz Bacia i Lech Wesołowski, opublikowali w najnowszym numerze miesięcznika “Strzał” (nr 9/2014) artykuł pt. “Kiedy doczekamy się spójnej polityki regulacyjnej w sprawie dostępu do broni palnej?”. Tekst stanowi próbę syntetycznego wypunktowania niekonsekwencji w pracach legislacyjnych wokół aktów prawnych regulujących dostęp do broni palnej. Mamy nadzieję, że przyczyni się on do poprawy jakości debaty publicznej w tej ważnej dla kolekcjonerów broni, strzelców oraz myśliwych kwestii.  Poniżej zamieszczamy krótki cytat z tego tekstu:

“W dyskusji nad wypracowaniem konsekwentnej i stabilnej polityki państwa w sprawie dostępu do broni nie powinno chodzić o dopuszczenie każdego obywatela do posiadania broni. Polska to nie Teksas, a europejska kultura prawna- również na poziomie unijnych dyrektyw- zasadniczo odbiega od modelu amerykańskiego. Potrzeba nam natomiast poważnego i wystandaryzowanego podejścia organów administracji do obywateli ubiegających się o pozwolenie na broń oraz tych, którzy broń już posiadają. Praworządny, zdrowy psychicznie obywatel powinien uzyskać przekonanie, że po spełnieniu ustawowych przesłanek otrzyma pozytywną decyzję w sprawie pozwolenie na broń, a uznaniowość organów administracji zostanie w tym względzie będzie zredukowana do oceny formalnej złożonego wniosku. Z kolei posiadaczom broni należy się komfort stabilności rozwiązań prawnych, zamiast wyczekiwania na kolejne, nakładające na nich nowe obowiązki, propozycje legislacyjne.”

Oświadczenie w sprawie publikacji w “Broni i Amunicji”

Oświadczamy, iż ani redakcja ani wydawca pisma „Broń i Amunicja” nigdy nie uzyskały zgody na publikację artykułu pt. „Jak Policja podważa zaufanie do prawa”, którego autorstwo przypisuje niżej podpisanym. Opublikowany tekst w oryginalnej wersji został zatytułowany „Kiedy doczekamy się spójnej polityki regulacyjnej w sprawie dostępu do broni palnej?”. Bezprawna ingerencja redakcji „Broni i Amunicji” w integralność tekstu, jak również jego publikacja bez zgody autorów, a tym bardziej jakiejkolwiek autoryzacji dokonanych przez redakcję zmian w jego treści w poważny sposób narusza dobra osobiste autorów, w tym ich autorskie prawa osobiste i majątkowe do ww. tekstu. W warstwie społecznej takie działanie redakcji „Broni i Amunicji” stanowi poważne naruszenie standardów rzetelnego dziennikarstwa. Aktualnie konsultujemy wraz z naszym pełnomocnikiem dalsze kroki prawne mające na celu usunięcie skutków ww. naruszeń naszych dóbr osobistych.

 

 Bartosz Bacia i Lech Wesołowski