Zoraki legalne bez pozwolenia, mówi Sąd Rejonowy w Częstochowie

Wiele kontrowersji narosło wokół legalności nabywania rewolwerów na gumowe kulku typu Zoraki. Wydaje się, że ostatnie orzeczenie sądowe daje pewien komfort posiadaczom tego typu konstrukcji strzelckich. Jako pierwsi prezentujemy poniżej omówienie postanowienia Sądu Rejonowego w Częstochowie- XVI Wydział Karny z dnia 26 sierpnia 2014 r. podtrzymujące postanowienie prokuratora prokuratury rejonowej Częstochowa-Północ umarzające śledztwo w sprawie posiadania przez  praworządnego obywatela reweolweru Zoraki R1 K-6L.

Omawiane postanowienie oddala tym samym zażalenie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach na postanowienie o umorzeniu śledztwa zatwierdzone przez prokuraturę rejonową Częstochowa-Północ. Częstochowski sąd w uzasadnieniu postanowienia słusznie stwierdził, iż wobec różnych stanowisk co do charakteru broni i pozwolenia na nią, nie można postawić zarzutu popełnienia czynów opisanych w postanowieniu o umorzeniu śledztwa, tym bardziej, iż w przypadku zarzutu nielegalnego posiadania broni konieczne jest, aby zakaz karny i jego granice były czytelne, przejrzyste, jasne dla adresata, tak aby możliwe było odróżnienie od siebie poszczególnych typów czynów zabronionych i rozgraniczenie zachowań zabronionych od indyferentnej prawnokarnie.  Wiadomym jest, że w prawie karnym istnieje zakaz stosowania analogii i wykładni rozszerzającej na niekorzyść sprawcy, a z zasady tej wynikają wskazówki dotyczące sposobu wykładni przepisów prawa karnego.

 Konkludując, dla posiadania rewolweru Zoraki nie jest wymagane  pozwolenie na broń.

Broń kolekcjonerska od średniowiecza do II wojny światowej

Jeden  z największych dostępnych publicznie zbiorów broni kolekcjonerskiej w Europie  znajduje się w posiadaniu francuskiego Musée de l’Armée. Rozwój broni palnej można tam prześledzić w perspektywie historycznej od poźnego średniowecza począwszy, przez renesans, wojny napoleońskie aż po II wojnę światową. Broń kolekcjonerska ciesząca się największą popularnością wśród zwiedzających to broń z okresu I wojny światowej oraz broń używana podczas II wojny światowej. Takiej broni na rynku kolekcjonerskim jest jednak najwięcej. To, co czyni ekspozycję muzeum unikalną, to pokaźne zbiory broni palnej z okresu renesansu, a także wojen napoleońskich. W Polsce nie mamy niestety ekspozycji w jakikolwiek sposób porównywalnej, właczając w to zbiory Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Tym bardziej, żadna osoba interesująca się kolekcjonerstwem broni nie powinna uznać czasu spędzonego w Musée de l’Armée za stracony. Trudno byłoby odnieść się do każdego z eksponatów z osobna, dlatego  zamieszczamy poniżej krótki fotoreportaż z wizyty w muzeum.

kawaleria madagascar marines Picture 017small Picture 018small Picture 019small Picture 020small Picture 023small Picture 024small Picture 029small Picture 031small Picture 036small Picture 055small Picture 056small Picture 059small Picture 062small Picture 063small Picture 066small Picture 074small Picture 075small Picture 081small Picture 087small Picture 089small Picture 090small Picture 091small Picture 092small Picture 094small Picture 098small Picture 100small Picture 108small Picture 109small Picture 113small Picture 114small Picture 129small Picture 134small Picture 145small Picture 150small pistolety skalkowe tarcza zlote pistolety Picture 166small Picture 165small