Jakie zmiany w ustawie o broni i amunicji szykuje KGP?

Komenda Główna Policji w piśmie do  Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji z 9 października 2019 r. w jasny sposób formułuje swoje propozycje nowelizacji ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (UBiA). Poniżej przedstawiamy postulowane przez policję zmiany w UBiA, nad którymi pracuje obecnie Departament Porządku Publicznego MSWiA: Wprowadzenie do UBiA [...]