Celem Stowarzyszenia jest promocja i popieranie kolekcjonerstwa przedmiotów o istotnej wartości kulturowej lub historycznej, a w szczególności dzieł sztuki, książek oraz zabytków kultury pisanej, strojów, monet, wytworów rękodzieła ludowego, broni, maszyn, instrumentów muzycznych, jak również prowadzenie badań naukowych w zakresie wymogów regulacyjnych dotyczących kolekcjonowania wyżej wymienionych przedmiotów.