Kilka uwag na marginesie wyroku NSA z 2 lipca 2013 (II OSK 1945/12)

Internetowe fora ekscytują się wygraną osób wnioskujących o wydanie pozwolenia na broń sportową, których kasację pozytywnie rozpoznał NSA (5 praktycznie identycznie uzasadnionych wyroków z 2 lipca 2013: X II OSK 1945/12, X II OSK 2211/12, X II OSK 2124/12, X II OSK 1985/12, X II OSK 1948/12).  Sytuacja nie jest znowu tak różowa, jakby można było sądzić. Prawdą jest, że [...]