Posts

Przechowywanie broni kolekcjonerskiej może być trudniejsze niż dotychczas

Mec. Bartosz Bacia opublikował ostatnio interesujący artykuł na temat nowego projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji.

Projekt istotnie zaostrza standardy przechowywania broni i amunicji. Dotychczas broń należało przechowywać w kasetach na trwale przymocowanych do elementów konstrukcyjnych budynku, szafach metalowych lub sejfach posiadających zamki atestowane. Zgodnie z § 4 projektu broń i amunicję przechowuje się w urządzeniach spełniających wymagania co najmniej klasy S1 wg normy PN-EN 14450. Nie wiadomo, dlaczego nie napisano szafy albo sejfy, skoro w przypadku np. agencji ochrony, mówi się wprost o przechowywaniu broni w szafach stalowych  lub sejfach spełniających wymagania co najmniej klasy S1 (§ 4 ust. 1 projektu). W praktyce oczywistym jest, iż urządzeniem w rozumieniu projektu będzie w szczególności szafa stalowa spełniająca wskazaną w § 4 ust. 1 projektu normę. W przypadku kolekcjonerów, istnieje możliwość przechowywania broni w gablotach spełniających wymogi określone w § 6 projektu. W przypadku broni w liczbie powyżej 50 egzemplarzy, koniecznym jest przechowywanie jej w pomieszczeniu spełniającym wymogi przewidziane dla magazynu broni (§ 3 ust. 1 pkt 1-4). Na dostosowanie się do ww. przepisów posiadacze broni będą mieli 5 lat od daty wejścia rozporzadzenia w życie.

Artykuł można przeczytać w nowej “Braci Łowieckiej“.