Podstawową zmianą regulacyjną, którą wprowadza nowa dyrektywa w sprawie nabywania i posiadania broni palnej (91/447/EWG) jest klasyfikacja broni półautomatycznej jako należącej do kategorii A albo B na podstawie tego, jaką pojemność posiada magazynek, który jest do danego egzemplarza broni podpięty. Kryterium liczby strzałów, które można oddać z danego egzemplarza broni bez przeładowania sprowadza się właśnie do tego. Innymi słowy, sztucer zbudowany na platformie AR-15 zasilony magazynkiem 30- nabojowym będzie w myśl dyrektywy stanowił broń należącą do kategorii A, na którą pozwolenie można otrzymać w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Ten sam sztucer z podpiętym magazynkiem dwunabojowym stanowił będzie bronią należącą do kategorii B. Dyrektywa w art. 5 ust. 3 penalizuje sam fakt posiadania magazynka o pojemności większej niż 20 naboi w przypadku broni krótkiej oraz 10 naboi w przypadku broni długiej. Osobie posiadającej pozwolenie na broń kat. B, w sytuacji ujawnienia faktu posiadania „nielegalnych” magazynków pozwolenie na broń będzie cofnięte (shall be withdrawn), chyba że dana osoba uzyskała pozwolenie na mocy art. 6 dyrektywy (aktywny strzelec sportowy) lub posiada pozwolenie, które zostało potwierdzone, odnowione lub przedłużone na podstawie art. 7 ust. 4a dyrektywy (dot. posiadaczy broni półautomatycznej zaklasyfikowanej dotychczas do kat. B zakupionej przed wejściem w życie nowelizacji dyrektywy).