slider warszawa

slider warszawa 2

Pamięć

Odpowiedzialność

Tożsamość

Zachować od zapomnienia

Rozwój muzeów prywatnych ma szczególne znaczenie dla kultywowania pamięci w lokalnych wspólnotach i przekazywania doświadczeń historycznych młodemu pokoleniu.

"Tak" dla użyczania broni kolekcjonerskiej

Działamy na rzecz zniesienia nieuzasadnionego prawnie zakazu użyczania broni kolekcjonerskiej placówkom muzealnym oraz między kolekcjonerami. Przepis prawny będący reliktem minionego ustroju hamuje rozwój kolekcjonerstwa.

Uregulowanie statusu artefaktów z okresu II wojny światowej

Status egzemplarzy broni, które znajdują się w posiadaniu spadkobierców żołnierzy AK oraz innych organizacji niepodległościowych powinien zostać uregulowany zarówno w wymiarze prawnorzeczowym, jak i regulacyjnym. Osoby takie powinny otrzymać możliwość szybkiego  uzyskania pozwolenia na broń do celów pamiątkowych.

Przekazanie broni osobie nieuprawnionej w świetle nowej interpretacji KGP

W ślad za upublicznionymi w internecie pismami z marca i czerwca 2019 r. autorstwa pani Katarzyny Olejnik z KGP środowisko strzeleckie zaczęło sobie zadawać pytania o to, czy okazanie broni na strzelnicy przez jej posiadacza osobie nieposiadającej pozwolenia na broń (“do potrzymania”) stanowi przestępstwo.

Oto pisma stanowiące podstawę tej dyskusji:


Tematyka była wielokrotnie dyskutowana. Wystarczy przywołać artykuł z “Braci Łowieckiej” z zeszłego roku, w którym dr Bartosz Bacia obala mity dotyczące błędnej wykładni art. 263 § 3 kodeksu karnego. Temat wydawałby się zamknięty dawno temu, gdyby nie nowa interpretacja pojęcia “użyczania broni” ze strony KGP.

Dla jasności, warto przypomnieć, że stan prawny dotyczący użyczania broni nie zmienił się w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Podobnie rzecz ma się z art. 263 kodeksu karnego. Wydaje się, że KGP prezentując nową wykładnię przepisów prawa dotyczących użyczania broni zapomniała, że elementem konstrukcji teoretycznej przestępstwa z art. 263 § 3 kodeksu karnego, który ma decydujący wpływ na ocenę tego, czy doszło do bezprawnego przekazania lub udostępnienia broni lub amunicji osobie nieuprawnionej  jest zamiar sprawcy. Podczas targów łowieckich prezentowana broń jest oglądana, dotykana, a nawet rozkładana przez osoby nie posiadające pozwolenia na broń, a niekiedy nawet niepełnoletnie. W  takim przypadku nie dochodzi do popełnienia jakiegokolwiek przestępstwa, bowiem żaden z dystrybutorów broni nie kieruje się intencją przekazania lub udostępnienia broni w celu jej posiadania. Ekspozycja broni ma w takim wypadku na celu umożliwienie zapoznania się z właściwościami broni przez potencjalnych klientów.

Ciekawe, co KGP powiedziałaby na takie “użyczanie broni”:


Zmiana stanowiska Komendy Głównej Policji w sprawie krzyżowego użyczania broni

Wątpliwości dotyczące możliwości użyczania broni sportowej myśliwym (a także broni myśliwskiej strzelcom sportowym) funkcjonowały w środowisku strzeleckim przynajmniej od 2009 r. W tym właśnie roku światło dzienne ujrzał komen­tarz do ustawy o broni i amunicji („UBiA”) autorstwa funkcjonariusza Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, w którym z niesłychanym uporem forsowano tezę o zakazie krzyżowego użyczania broni. Zaprezentowana w tym komentarzu wykładnia art. 28 UBiA dystansowała się jednak od wykładni gramatycznej tego przepisu (zajmującej przecież pierwsze miejsce w hierarchii dyrektyw interpretacyjnych tekstu prawnego).

W doktrynie wielokrotnie podnoszono, że prezentowany w „policyjnym” komentarzu do UBiA pogląd jest zupełnie błędny (por. Prawo dostępu do broni palnej, str. 187).  Jeszcze całkiem niedawno stanowisko negujące możliwość krzyżowego użyczania broni prezentowała Komenda Główna Policji (vide pismo z 25 września 2017 r. (ES-3650/3122/17)).

Ostatnio Komenda Główna Policji  zrewidowała wcześniejsze stanowisko i przyjęła za własny pogląd o dopuszczalności krzyżowego użyczania broni. Komenda Główna Policji twierdzi obecnie ( i oby twierdziła tak jak najdłużej), iż myśliwy może użyczyć broń strzelcowi sportowemu i vice versa. KGP zastrzega jedynie, że nie można użyczać broni krótkiej zarejestrowanej do celów łowieckich.

Zmianę stanowiska Komendy Głównej Policji komentuje  dla PTK dr Bartosz Bacia z Europäische Juristenvereinigung für Waffenrecht:Z satysfakcją należy odnotować zmianę stanowiska organów policji w sprawie użyczania broni między strzelcami sportowymi a myśliwymi. Wcześniejsze stanowisko policji w tym zakresie stanowiło przykład wykładni contra legem. Środowisko strzeleckie czekało na możliwość realizacji zagwarantowanego w art. 28 UBiA prawa do krzyżowego użyczania broni wystarczająco długo. Warto, by przy następnej nowelizacji ustawy policja dostrzegła również racjonalność zniesienia zakazu użyczania broni zarejestrowanej do celów kolekcjonerskich. Zniesienie go nie generuje ryzyk dla bezpieczeństwa publicznego. Obecnie kilka tysięcy polskich kolekcjonerów broni może czuć się z powodu jego funkcjonowania grupą posiadaczy broni niesłusznie stygmatyzowaną.

Całość aktualnego stanowiska Komendy Głównej Policji w sprawie krzyżowego użyczania broni zamieszczamy poniżej:


Collectors

  • Michael Bloomberg's Top 10 Gun Controls 09 Nov 2019 22:32 Some of the gun controls listed below represent Second Amendment restrictions Bloomberg and/or one of his gun control groups actively supported. Others represent instances Bloomberg and/or his groups fought against the exercise of Second Amendment …
  • Second Amendment Perfect Storm 07 Nov 2019 11:53 A perfect storm is brewing in Washington, D.C. The storm clouds have been gathering since November 20th, 2007, when the United States Supreme Court granted the cert petition in District of Columbia v. Dick Anthony Heller. The decision, in that case, held …
  • Background check bill facing uphill battle in Ohio Senate 07 Nov 2019 01:19 COLUMBUS (WCMH) — When do you know your legislation is facing an uphill battle? When the chairman of the committee is calling elements of it out on the carpet for not being clear enough in its first hearing.​ That is exactly what happened to State Senators …
  • Democrats could flip Virginia state legislature in critical election 05 Nov 2019 16:04 By Eleanor Watson, Grace Segers November 5, 2019 / 10:37 AM / CBS News The contentious gubernatorial elections in Kentucky and Mississippi have been commanding attention from political observers across the country, but these are not the only key …
  • Removing Trump won't stop tech from stealing jobs 05 Nov 2019 02:43 Democratic presidential hopeful Andrew Yang on Monday brought his high-tech sensibility to a college campus in Northern Virginia, warning a crowd of supporters about the dangers posed by automation and urging them to get to the polls in legislative …
  • Road To Nowhere: Democrats Dream Impeachment As Trump, Idiot Savant, Plans for 2024 Run 30 Oct 2019 15:55 Donald Trump. Writer believes Trump will go to extreme measures to cling to power.    (The article is excerpted from Dr. McIntosh’s upcoming book "The Unauthorized Psychoanalysis of Donald J. Trump")  According to Freud, dreams, ordinary dreams, …
  • TWAW Anniversary 23 Oct 2019 00:40 It can be difficult for a woman to find trusted guidance when it comes to owning and operating a firearm. Walking into most gun stores is intimidating and asking basic questions can be met with condescending answers. Or worse, the salesman insists you need …
  • Snohomish County judge rules against Edmonds gun storage law 22 Oct 2019 16:07 Gun safes by Safe Tracker, based in Tukwila. (Heather Bosch, KIRO Radio) A Snohomish County judge says an Edmonds safe gun storage requirement violates state law. Seattle politician aims to take safe gun storage law national Several residents sued over …
  • Florida Senate Committee Upholds Sheriff Scott Israel Suspension 22 Oct 2019 03:37 The Florida Senate rules committee voted Monday to uphold Republican Governor Ron DeSantis’ suspension of Broward County Sheriff Scott Israel. DeSantis had suspended Israel in January, citing his failure to act during the school shooting at Marjory …
  • Fort Worth PD's explanation of the Atatiana Jefferson shooting should alarm anyone concerned about their 2nd Amendment rights 15 Oct 2019 19:45 A Fort Worth Police Department officer resigned Monday and was charged with murder for fatally shooting 28-year-old Atatiana Jefferson in her home at 2:30 a.m. Saturday on what was supposed to be a harmless welfare check. Her neighbor had simply called the …